W jakich terminach ogłaszane są otwarte konkursy ofert, do kiedy należy składać oferty i jakie dokumenty należy złożyć?

 

Otwarte konkursy ofert ogłaszane są w terminach określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. Oferty na wykonanie zadań publicznych należy składać w terminie określonym w ogłoszeniu.

Ogłoszenia o konkursach dostępne są na stronie www.bip.krakow.pl oraz www.ngo.krakow.pl.

Do oferty należy dołączyć załączniki określone w odpowiednim dla zadania publicznego zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych.

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-22 08:29:36
KAMILA NOWAK
 Edycja
2018-06-29 11:12:45
KRZYSZTOF GAUZA
 Edycja
2017-04-24 14:25:43
SYLWIA DROŻDŻ
 Edycja
2015-05-15 10:17:37
MAGDALENA FURDZIK
 Edycja
2014-06-02 12:02:55
MAGDALENA FURDZIK
 Edycja
2012-03-30 15:43:56
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja