Karta usługi KM-36 Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie