Karta usługi KM-38 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1. Przed wydaniem decyzji o zmianie licencji, należy zwrócić osobiście lub pocztą dotychczasową licencję i naklejkę z hologramem.

 


 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2012-03-29
Data publikacji:
2012-03-29
Data aktualizacji:
2019-12-20