Karta usługi KM-50 Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1. Przed wykreśleniem wpisu z rejestru, przedsiębiorca powinien złożyć książkę ewidencji osób szkolonych.