Wersja dokumentu z dnia 2018-05-11 15:19:54

OBSŁUGA OSÓB MAJĄCYCH TRWAŁE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa została uruchomiona specjalna strona poświęcona obsłudze osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się. Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób można umówić się na wizytę w Urzędzie Miasta Krakowa, prezentujemy też najważniejsze usługi, z jakich możecie Państwo skorzystać w danym wydziale (np. otrzymanie zasiłku, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej itp.). Zamieszczone zostały również linki do strony stanowisk informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa, na których można złożyć wniosek. Natomiast po kliknięciu na nazwę wydziału otworzy się jego strona www, na której znajdziecie Państwo m.in. dane teleadresowe wydziału, nazwisko dyrektora i godziny obsługi mieszkańców.

Wybrani pracownicy urzędu nawiążą z Państwem kontakt i udzielą pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przyjdziecie. Z uwagi na ich znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Można też zwrócić się pisemnie o pomoc do Portiera, który poprosi pracownika urzędu posługującego się językiem migowym.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikowanych poniżej informacji.

 

 Umów się na wizytę:

 1. Wnioskodawca* składa wniosek o udostępnienie usługi do Urzędu Miasta Krakowa co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Wniosek składa się według załączonego wzoru - WNIOSEKPDFDOC
 3. Wniosek można złożyć następującą drogą:

a. pocztą elektroniczną na adres: migowy.wizyta@um.krakow.pl
b. w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa,
c. listownie na adres Urzędu Miasta Krakowa: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, pok. 6, 30-103 Kraków.

 

* Dot. obsługi osób uprawionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)


Dodatkowa pomoc:

 • U portiera - w każdej lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa są Portiernie gdzie można się zgłosić i poprosić o pomoc również pisemnie. Portier skontaktuje się z osobą w urzędzie, która posługuje się językiem migowym.
 • Punkt Obsługi Osób Niesłyszących - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 1 oś. Teatralne 24

 

Kto może  pomóc w urzędzie i w jakiej sprawie

 W Urzędzie Miasta Krakowa wybrani pracownicy posługują się językiem migowym i mogą udzielić pomocy w podstawowym zakresie spraw:

 

Wybrane usługi Imię i nazwisko Kontakt Dodatkowa pomoc

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, otrzymanie stopnia niepełnosprawności, karta parkingowa, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, Krakowska Karta Rodzinna 3+, Karta Dużej Rodziny, świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, repatriacja, program na rzecz społeczności romskiej, przewóz osób niepełnosprawnych, świadczenia dla żołnierzy
( Znajdź USŁUGĘ )

1. Paweł Stachowicz
2. Magdalena Bubień
3. Aneta Płoskonka

Wydział Spraw Społecznych

Stanowiska informacyjno-podawcze


 


wydawanie dowodów osobistych, zameldowanie i wymeldowanie, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy

( Znajdź USŁUGĘ )


1. Jolanta ŁabędźWydział Spraw AdministracyjnychStanowiska informacyjno-podawczeurodzenie dziecka, małżeństwo, zgon , odpisy z aktów stanu cywilnego

( Znajdź USŁUGĘ )


1. Barbara Kwiecień
2. Marta Bieniarz-Wołoszyn
3. Krystyna Gurgul
4. Marta Kruszak


Urząd Stanu Cywilnego


Stanowiska informacyjno-podawczepomoc mieszkaniowa

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Barbara Cepowska
2. Beata Walczy
3. Agnieszka Nowak
Wydział Mieszkalnictwa


Stanowiska informacyjno-podawczewydawanie skierowań do szkół i placówek specjalnych oraz do klas integracyjnych, zapisanie dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej - dotyczy samorządowych placówek oświatowych

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Krzysztof Budzan
2. Mariola JezuitaWydział Edukacji
Stanowiska informacyjno-podawcze

złożenie wniosku, wniesienie uwag w ramach wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego/ projektu studium do publicznego wglądu, informacja o planie/studium

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Agata Gorczowska
2. Natalia Siemińska

 

Biuro Planowania Przestrzennego


Stanowiska informacyjno-podawczeinformacja na temat Urzędu Miasta Krakowa, obsługa prawna klienta

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Elżbieta Arkusiewicz
2. Magdalena Słowik
3. Tomasz Dudek

4. Bogusława Lewińska

 

 

Wydział Organizacji i Nadzoru

 

 

Stanowiska informacyjno-podawczewydawanie: decyzji pozwoleń na budowę, decyzji ustalenia warunków zabudowy, zaświadczeń

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Leszek Suchoń
2. Karolina Michalska-Czuba

Wydział Architektury i Urbanistyki


Stanowiska informacyjno-podawcze


podatki, opłaty  (w tym skarbowa)

( Znajdź USŁUGĘ )


1. Sławomir Klepacz
2. Urszula Korzec
3. Anna Mzyk
4. Iwona Oramus
5. Aniceta Iskra-Bąk

Wydział Podatków i OpłatStanowiska informacyjno-podawcze
programy profilaktyczne, działalność szpitali miejskich (Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im.S.Żeromskiego),  rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Krakowa, udzielanie informacji na temat żłobków samorządowych

( Znajdź USŁUGĘ )


1. Ryszard Osiński
Biuro ds.Ochrony Zdrowia
Stanowiska informacyjno-podawcze

informacje o środowisku, zezwolenia na usuwanie drzew oraz krzewów

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Halina Bańkowska

Wydział Kształtowania Środowiska

Stanowiska informacyjno-podawcze


gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Wiesława Bielat
2. Michał Bachowski

Wydział Skarbu Miasta


Stanowiska informacyjno-podawczeregulacja stanów prawnych gruntów, podział nieruchomości, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

( Znajdź USŁUGĘ )

 

1. Karolina Winnicka

 

Wydział Geodezji


Stanowiska informacyjno-podawczezgromadzenia publiczne nie powodujące utrudnień w ruchu drogowym
, organizacja imprez masowych, zgromadzenia publiczne1. Krzysztof JaraczWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Stanowiska informacyjno-podawcze
złożenie skargi, złożenie petycji1. Iwona Pawelska
2. Krystian Frączek
3. Marcin Mianowski

Biuro Kontroli WewnętrznejStanowiska informacyjno-podawcze

 


rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy, transport drogowy i działalność regulowana


( Znajdź USŁUGĘ )

 

1. Magdalena Godzik-Adamska

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

 

Stanowiska informacyjno-podawcze
 

 

 

 

Inne  usługi:

 1. rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów, wydawanie - wymiana prawa jazdy – Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców ( Znajdź USŁUGĘ )
 2. dostęp na posiedzenia Rady Miasta Krakowa, kontakt z Radnymi Miasta i Dzielnic KrakowaKancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
 3. kultura, ochrona zabytków, nagrody i stypendia twórcze - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( Znajdź USŁUGĘ )
 4. gospodarka komunalna, transport, odpady – Wydział Gospodarki Komunalnej ( Znajdź USŁUGĘ )
 5. informacja turystyczna, promocja Krakowa – Wydział Promocji i Turystyki ( Znajdź USŁUGĘ )
 6. sport - Wydział Sportu ( Znajdź USŁUGĘ )
 7. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, obsługa inwestorów - Wydział Rozwoju Miasta
 8. informacje w zakresie jakości powietrza, dotacji, PONE - Wydział Ds. Jakości Powietrza (Znajdź USŁUGĘ)

 

 

Pomóż nam doskonalić Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Twoje odpowiedzi będą miały wpływ na kierunek rozwoju serwisu. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej  ANKIETY.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-22 10:34:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-01 11:32:17
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-04-30 14:34:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-09 15:12:39
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-02 09:03:54
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-15 13:19:56
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-18 14:07:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-18 13:59:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-06-10 13:05:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 11:13:31
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 10:32:31
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 08:01:03
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-20 12:30:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-15 15:17:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-13 12:55:40
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-13 12:54:32
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-30 13:25:46
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-06-25 15:13:25
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-05-11 15:24:59
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-05-11 15:19:54
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-25 15:31:37
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-02 11:11:38
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-08 09:06:59
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-16 15:03:29
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-19 10:02:54
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 12:37:15
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-27 09:31:37
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-15 13:02:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-28 12:27:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-14 10:30:05
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-07-28 10:06:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 14:49:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-01-29 11:15:21
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-12-30 07:31:23
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-11-03 13:06:16
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-02-25 12:29:30
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-24 15:44:47
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-24 10:07:46
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-24 10:07:02
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-18 10:21:32
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-13 13:39:35
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-13 13:38:41
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-13 12:29:45
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-13 12:29:22
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-13 12:28:56
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-10 12:40:13
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-28 15:17:23
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-28 15:15:06
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-03-25 12:15:44
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-01-10 15:16:47
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-01-02 11:50:15
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-09-04 14:42:48
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-06-29 11:26:15
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-06-29 11:08:13
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-30 12:41:30
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-29 14:50:17
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-22 08:52:48
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-04-04 15:10:50
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 14:17:03
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:52:21
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:51:10
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:48:22
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:46:13
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:44:59
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:42:17
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:41:36
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:31:01
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:24:44
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:21:18
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:07:04
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:59:18
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:53:01
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:45:07
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:41:21
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:37:32
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:33:01
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:21:04
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:20:15
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:05:47
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:00:44
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 11:49:47
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 11:43:11
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Publikacja