Wersja dokumentu z dnia 2017-10-16 15:03:29

OBSŁUGA OSÓB MAJĄCYCH TRWAŁE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa została uruchomiona specjalna strona poświęcona obsłudze osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się. Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób można umówić się na wizytę w Urzędzie Miasta Krakowa, prezentujemy też najważniejsze usługi, z jakich możecie Państwo skorzystać w danym wydziale (np. otrzymanie zasiłku, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej itp.). Zamieszczone zostały również linki do strony stanowisk informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa, na których można złożyć wniosek. Natomiast po kliknięciu na nazwę wydziału otworzy się jego strona www, na której znajdziecie Państwo m.in. dane teleadresowe wydziału, nazwisko dyrektora i godziny obsługi mieszkańców.

Wybrani pracownicy urzędu nawiążą z Państwem kontakt i udzielą pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przyjdziecie. Z uwagi na ich znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Można też zwrócić się pisemnie o pomoc do Portiera, który poprosi pracownika urzędu posługującego się językiem migowym.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikowanych poniżej informacji.

 

 Umów się na wizytę:

 1. Wnioskodawca* składa wniosek o udostępnienie usługi do Urzędu Miasta Krakowa co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Wniosek składa się według załączonego wzoru - WNIOSEKPDFDOC
 3. Wniosek można złożyć następującą drogą:

a. pocztą elektroniczną na adres : migowy.wizyta@um.krakow.pl
b. w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa,
c. listownie na adres Urzędu Miasta Krakowa: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, pok. 6, 30-103 Kraków.

* Dot. obsługi osób uprawionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)

 

Dodatkowa pomoc:

 • U portiera - w każdej lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa są Portiernie gdzie można się zgłosić i poprosić o pomoc również pisemnie. Portier skontaktuje się z osobą w urzędzie, która posługuje się językiem migowym.
 • Punkt Obsługi Osób Niesłyszących - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 1 oś. Teatralne 24

 

Kto może  pomóc w urzędzie i w jakiej sprawie

 W Urzędzie Miasta Krakowa wybrani pracownicy posługują się językiem migowym i mogą udzielić pomocy w podstawowym zakresie spraw:

 

Wybrane usługi Imię i nazwisko Kontakt Dodatkowa pomoc

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, otrzymanie stopnia niepełnosprawności, karta parkingowa, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, Krakowska Karta Rodzinna 3+, Karta Dużej Rodziny, świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, repatriacja, program na rzecz społeczności romskiej, przewóz osób niepełnosprawnych, świadczenia dla żołnierzy
( Znajdź USŁUGĘ )1. Paweł Stachowicz
2. Magdalena Bubień
3. Katarzyna Biela
4. Anna Motyka
5. Aneta Płoskonka
6. Grzegorz Kot
7. Beata Byszewska
8. Beata Schechtel-Mączka

Wydział Spraw Społecznych

Stanowiska informacyjno-podawczewydawanie dowodów osobistych, zameldowanie i wymeldowanie, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy

( Znajdź USŁUGĘ )


Jolanta ŁabędźWydział Spraw AdministracyjnychStanowiska informacyjno-podawczeurodzenie dziecka, małżeństwo, zgon , odpisy z aktów stanu cywilnego

( Znajdź USŁUGĘ )


1. Barbara Kwiecień
2. Marta Bieniarz-Wołoszyn
3. Krystyna Gurgul
4. Marta Kruszak


Urząd Stanu Cywilnego


Stanowiska informacyjno-podawczepomoc mieszkaniowa

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Barbara Cepowska
2. Beata Walczy
3. Agnieszka Nowak
Wydział Mieszkalnictwa


Stanowiska informacyjno-podawczewydawanie skierowań do szkół i placówek specjalnych oraz do klas integracyjnych, zapisanie dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej - dotyczy samorządowych placówek oświatowych

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Krzysztof Budzan
2. Mariola JezuitaWydział Edukacji
Stanowiska informacyjno-podawcze

złożenie wniosku, wniesienie uwag w ramach wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego/ projektu studium do publicznego wglądu, informacja o planie/studium

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Agata Gorczowska
2. Natalia Siemińska

 

Biuro Planowania Przestrzennego


Stanowiska informacyjno-podawczeinformacja na temat Urzędu Miasta Krakowa, obsługa prawna klienta

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Elżbieta Arkusiewicz
2. Magdalena Słowik
3. Tomasz Dudek

 

 

Wydział Organizacji i Nadzoru

 

 

Stanowiska informacyjno-podawczewydawanie: decyzji pozwoleń na budowę, decyzji ustalenia warunków zabudowy, zaświadczeń

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Leszek Suchoń
2. Karolina Michalska-Czuba

Wydział Architektury i Urbanistyki


Stanowiska informacyjno-podawcze


podatki, opłaty  (w tym skarbowa)

( Znajdź USŁUGĘ )


1. Sławomir Klepacz
2. Urszula Korzec
3. Anna Mzyk
4. Iwona Oramus
5. Aniceta Iskra-Bąk

Wydział Podatków i OpłatStanowiska informacyjno-podawcze
programy profilaktyczne, działalność szpitali miejskich (Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im.S.Żeromskiego),  rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Krakowa, udzielanie informacji na temat żłobków samorządowych

( Znajdź USŁUGĘ )


Ryszard Osiński
Biuro ds.Ochrony Zdrowia
Stanowiska informacyjno-podawcze

informacje o środowisku, zezwolenia na usuwanie drzew oraz krzewów

( Znajdź USŁUGĘ )

Halina Bańkowska

Wydział Kształtowania Środowiska

Stanowiska informacyjno-podawcze


gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Wiesława Bielat
2. Michał Bachowski

Wydział Skarbu Miasta


Stanowiska informacyjno-podawczeregulacja stanów prawnych gruntów, podział nieruchomości, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

( Znajdź USŁUGĘ )

 

1. Karolina Winnicka

 

Wydział Geodezji


Stanowiska informacyjno-podawczezbiórki publiczne
, organizacja imprez masowych, zgromadzenia publiczneKrzysztof JaraczWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Stanowiska informacyjno-podawcze
złożenie skargi, złożenie petycji1. Iwona Pawelska
2. Krystian Frączek
3. Marcin Mianowski

Biuro Kontroli WewnętrznejStanowiska informacyjno-podawcze

 


rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy, transport drogowy i działalność regulowana


( Znajdź USŁUGĘ )

 

Magdalena Godzik-Adamska

 

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

 

Stanowiska informacyjno-podawcze
 

 

 

 Inne  usługi:

 1. rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów, wydawanie - wymiana prawa jazdy – Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców ( Znajdź USŁUGĘ )
 2. dostęp na posiedzenia Rady Miasta Krakowa, kontakt z Radnymi Miasta i Dzielnic KrakowaKancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
 3. kultura, ochrona zabytków, nagrody i stypendia twórcze - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( Znajdź USŁUGĘ )
 4. gospodarka komunalna, transport, odpady – Wydział Gospodarki Komunalnej ( Znajdź USŁUGĘ )
 5. informacja turystyczna, promocja Krakowa – Wydział Promocji i Turystyki ( Znajdź USŁUGĘ )
 6. sport - Wydział Sportu ( Znajdź USŁUGĘ )
 7. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, obsługa inwestorów - Wydział Rozwoju Miasta

 

 

Pomóż nam doskonalić Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Twoje odpowiedzi będą miały wpływ na kierunek rozwoju serwisu. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej  ANKIETY.

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KOSELAK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2012-03-27
Data publikacji:
2012-03-30
Data aktualizacji:
2020-07-22