Wersja dokumentu z dnia 2013-01-10 15:16:47

OBSŁUGA OSÓB MAJĄCYCH TRWAŁE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa została uruchomiona specjalna strona poświęcona obsłudze osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się. Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób można umówić się na wizytę w Urzędzie Miasta Krakowa, prezentujemy też najważniejsze usługi, z jakich możecie Państwo skorzystać w danym wydziale (np. otrzymanie zasiłku, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej itp.). Zamieszczone zostały również linki do strony stanowisk informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa, na których można złożyć wniosek. Natomiast po kliknięciu na nazwę wydziału otworzy się jego strona www, na której znajdziecie Państwo m.in. dane teleadresowe wydziału, nazwisko dyrektora i godziny obsługi mieszkańców.

Wybrani pracownicy urzędu nawiążą z Państwem kontakt i udzielą pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przyjdziecie. Z uwagi na ich znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Można też zwrócić się pisemnie o pomoc do Portiera, który poprosi pracownika urzędu posługującego się językiem migowym.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikowanych poniżej informacji.

 

 Umów się na wizytę:

 1. Wnioskodawca* składa wniosek o udostępnienie usługi do Urzędu Miasta Krakowa co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Wniosek składa się według załączonego wzoru - WNIOSEKPDFDOC
 3. Wniosek można złożyć następującą drogą:

a. pocztą elektroniczną na adres : migowy.wizyta@um.krakow.pl
b. faksem na numer – 12 616 50 27,
c. w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa,
d. listownie na adres Urzędu Miasta Krakowa: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, pok. 6, 30-103 Kraków.

* Dot. obsługi osób uprawionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

 

Dodatkowa pomoc:

 • U portiera - w każdej lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa są Portiernie gdzie można się zgłosić i poprosić o pomoc również pisemnie. Portier skontaktuje się z osobą w urzędzie, która posługuje się językiem migowym.
 • Punkt Obsługi Osób Niesłyszących - Filia nr 1 MOPS przy ul. Rzeźniczej 2

 

Kto może  pomóc w urzędzie i w jakiej sprawie

 W Urzędzie Miasta Krakowa wybrani pracownicy posługują się językiem migowym i mogą udzielić pomocy w podstawowym zakresie spraw:

 

Wybrane usługi Imię i nazwisko Kontakt Dodatkowa pomoc

świadczenia rodzinne, otrzymanie stopnia niepełnosprawności, karta parkingowa, zasiłki, dodatki mieszkaniowe

( Znajdź USŁUGĘ )
1. Paweł Stachowicz
2. Małgorzata Żmudzka
3. Magdalena Bubień
4. Katarzyna Biela
5. Anna Motyka
6. Aneta Korta
7. Grzegorz Kot


Wydział Spraw SpołecznychStanowiska informacyjno-podawczewydawanie dowodów osobistych, zameldowanie i wymeldowanie, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy

( Znajdź USŁUGĘ )


Jolanta ŁabędźWydział Spraw AdministracyjnychStanowiska informacyjno-podawczeurodzenie dziecka, małżeństwo, zgon , odpisy z aktów stanu cywilnego

( Znajdź USŁUGĘ )


1. Barbara Kwiecień
2. Katarzyna Skrynkowicz


Urząd Stanu Cywilnego


Stanowiska informacyjno-podawczepomoc mieszkaniowa

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Barbara Cepowska
2. Beata Walczy
3. Agnieszka Nowak
Wydział Mieszkalnictwa


Stanowiska informacyjno-podawczewydawanie skierowań do szkół i placówek specjalnych oraz do klas integracyjnych, zapisanie dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej - dotyczy samorządowych placówek oświatowych

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Krzysztof Budzan
2. Anna Kowynia
3. Mariola JezuitaWydział Edukacji
Stanowiska informacyjno-podawcze

złożenie wniosku, wniesienie uwag w ramach wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego/ projektu studium do publicznego wglądu, informacja o planie/studium

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Agata Gorczowska
2. Natalia Stec

Biuro Planowania Przestrzennego


Stanowiska informacyjno-podawczeinformacja na temat Urzędu Miasta Krakowa, obsługa prawna klienta

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Elżbieta Arkusiewicz
2. Magdalena Słowik
3. Tomasz Dudek
Wydział Organizacji i NadzoruStanowiska informacyjno-podawcze
wydawanie: decyzji pozwoleń na budowę, decyzji ustalenia warunków zabudowy, zaświadczeń

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Leszek Suchoń
2. Karolina Michalska-Czuba

Wydział Architektury i Urbanistyki


Stanowiska informacyjno-podawcze


podatki, opłaty  (w tym skarbowa)

( Znajdź USŁUGĘ )


1. Sławomir Klepacz
2. Urszula Korzec
3. Anna Mzyk
4. Iwona Oramus


Wydział Podatków i OpłatStanowiska informacyjno-podawcze
programy profilaktyczne, działalność szpitali miejskich (Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza, Szpital Specjalistyczny im.S.Żeromskiego),  rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Prezydenta Miasta Krakowa, udzielanie informacji na temat żłobków samorządowych

( Znajdź USŁUGĘ )


Ryszard Osiński
Biuro ds.Ochrony Zdrowia
Stanowiska informacyjno-podawcze

informacje o środowisku, zezwolenia na usuwanie drzew oraz krzewów

( Znajdź USŁUGĘ )

Halina Bańkowska

Wydział Kształtowania Środowiska

Stanowiska informacyjno-podawcze


gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Wiesława Bielat
2. Michał Bachowski

Wydział Skarbu Miasta


Stanowiska informacyjno-podawczeregulacja stanów prawnych gruntów, podział nieruchomości, prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Karolina Winnicka
2. Marek Dymek

Wydział Geodezji


Stanowiska informacyjno-podawczezbiórki publiczne
, organizacja imprez masowych, zgromadzenia publiczneKrzysztof JaraczWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Stanowiska informacyjno-podawcze
złożenie skargi1. Iwona Pawelska
2. Krystian Frączek
3. Marcin Mianowski

Biuro Kontroli WewnętrznejStanowiska informacyjno-podawcze

 

 

 Inne  usługi:

 1. rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów, wydawanie - wymiana prawa jazdy – Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców ( Znajdź USŁUGĘ )
 2. dostęp na posiedzenia Rady Miasta Krakowa, kontakt z Radnymi Miasta i Dzielnic KrakowaKancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
 3. kultura, ochrona zabytków, nagrody i stypendia twórcze - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( Znajdź USŁUGĘ )
 4. gospodarka komunalna, transport, odpady – Wydział Gospodarki Komunalnej ( Znajdź USŁUGĘ )
 5. informacja turystyczna, promocja Krakowa – Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta ( Znajdź USŁUGĘ )
 6. sport - Wydział Sportu ( Znajdź USŁUGĘ )
 7. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, obsługa inwestorów - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-09-11 14:32:55
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-09-11 14:32:09
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-22 10:34:32
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-07-01 11:32:17
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-04-30 14:34:58
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2020-04-09 15:12:39
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-02 09:03:54
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-11-15 13:19:56
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-10-18 14:07:44
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-10-18 13:59:47
MAŁGORZATA KOSELAK
 Edycja
2019-06-10 13:05:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 11:13:31
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-23 10:32:31
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-22 08:01:03
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-20 12:30:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-15 15:17:24
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-13 12:55:40
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-02-13 12:54:32
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-08-30 13:25:46
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-06-25 15:13:25
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-05-11 15:24:59
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-05-11 15:19:54
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-25 15:31:37
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-02 11:11:38
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-08 09:06:59
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-16 15:03:29
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-19 10:02:54
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 12:37:15
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-27 09:31:37
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-15 13:02:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-28 12:27:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-14 10:30:05
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-07-28 10:06:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-20 14:49:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-01-29 11:15:21
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-12-30 07:31:23
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-11-03 13:06:16
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-02-25 12:29:30
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-24 15:44:47
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-24 10:07:46
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-24 10:07:02
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-18 10:21:32
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-13 13:39:35
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-13 13:38:41
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-13 12:29:45
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-13 12:29:22
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-13 12:28:56
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-06-10 12:40:13
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-28 15:17:23
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-28 15:15:06
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-03-25 12:15:44
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-01-10 15:16:47
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-01-02 11:50:15
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-09-04 14:42:48
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-06-29 11:26:15
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-06-29 11:08:13
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-30 12:41:30
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-29 14:50:17
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-22 08:52:48
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-04-04 15:10:50
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 14:17:03
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:52:21
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:51:10
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:48:22
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:46:13
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:44:59
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:42:17
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:41:36
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:31:01
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:24:44
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:21:18
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 13:07:04
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:59:18
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:53:01
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:45:07
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:41:21
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:37:32
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:33:01
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:21:04
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:20:15
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:05:47
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 12:00:44
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 11:49:47
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-30 11:43:11
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Publikacja