Wersja dokumentu z dnia 2012-03-30 12:59:18

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA

 

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa została uruchomiona specjalna strona poświęcona obsłudze osób niesłyszących. Poniżej przedstawiamy informacje na temat udogodnień, z których może skorzystać osoba niesłysząca, jeśli zamierza udać się do Urzędu Miasta Krakowa celem załatwienia swojej sprawy.
Wybrani pracownicy urzędu nawiążą z Państwem kontakt i udzielą pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przyjdziecie. Z uwagi na ich znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość.
Dla ułatwienia prezentujemy też najważniejsze usługi, z jakich możecie Państwo skorzystać w danym wydziale (np. otrzymanie zasiłku, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej itp.).
Po kliknięciu na nazwę wydziału otworzy się jego strona www, na której znajdziecie Państwo m.in. dane teleadresowe wydziału, nazwisko dyrektora i godziny obsługi mieszkańców.
Zamieszczone zostały również linki do strony stanowisk informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa, na których można złożyć podanie.
Jeżeli w celu załatwienia Państwa sprawy zaistnieje potrzeba skorzystania z pomocy pracownika Urzędu Miasta Krakowa posługującego się językiem migowym to można zgłosić taki wniosek wysyłając e-mail lub faks co pozwoli na odpowiednie zorganizowanie Państwa wizyty. Można też zwrócić się pisemnie o pomoc do Portiera, który poprosi pracownika urzędu posługującego się językiem migowym.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikowanych poniżej informacji.

 

Kto może  pomóc w urzędzie i w jakiej sprawie

 

W Urzędzie Miasta Krakowa wybrani pracownicy posługują się językiem migowym i mogą udzielić pomocy w podstawowym zakresie spraw:

 

Wybrane usługi
Imię i nazwisko
Kontakt
Dodatkowa pomoc

świadczenia rodzinne, otrzymanie stopnia niepełnosprawności, karta parkingowa, zasiłki, dodatki mieszkaniowe

( Znajdź USŁUGĘ )
1. Paweł Stachowicz
2. Małgorzata Żmudzka
3. Magdalena Bubień
4. Katarzyna Biela
5. Anna Motyka
6. Aneta Korta
7. Grzegorz Kot


Wydział Spraw SpołecznychStanowiska informacyjno-podawczewydawanie dowodów osobistych, zameldowanie i wymeldowanie, Punkt Obsługi Przedsiębiorcy

( Znajdź USŁUGĘ )


Jolanta ŁabędźWydział Spraw AdministracyjnychStanowiska informacyjno-podawcze
urodzenie dziecka, małżeństwo, zgon , odpisy z aktów stanu cywilnego

( Znajdź USŁUGĘ )


Barbara Kwiecień
Katarzyna Skrynkowicz

Urząd Stanu Cywilnego


Stanowiska informacyjno-podawczeprzyjmowanie stron przez Prezydenta Miasta Krakowa


Anna Maria Tylek Kancelaria Prezydenta Stanowiska informacyjno-podawcze

pomoc mieszkaniowa

( Znajdź USLUGĘ )

1. Barbara Cepowska
2. Beata Walczy
3. Agnieszka Nowak
Wydział Mieszkalnictwa


Stanowiska informacyjno-podawczawydawanie skierowań do szkół i placówek specjalnych oraz do klas integracyjnych, zapisanie dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej - dotyczy samorządowych placówek oświatowych

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Krzysztof Budzan
2. Anna KowyniaWydział Edukacji
Stanowiska informacyjno-podawcze

złożenie wniosku, wniesienie uwag w ramach wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego/ projektu studium do publicznego wglądu, informacja o planie/studium

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Agata Gorczowska
2. Natalia Stec

Biuro Planowania Przestrzennego


Stanowiska informacyjno-podawczeobsługa prawna klienta

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Elżbieta Arkusiewicz
2. Magdalena Słowik
3. Michał Tokarz
4. Tomasz Dudek
Wydział Organizacji i NadzoruStanowiska informacyjno-podawcze
podatki, opłaty  (w tym skarbowa)

( Znajdź USŁUGĘ )


1. Sławomir Klepacz
2. Urszula Korzec
3. Anna Mzyk
4. Iwona Oramus


Wydział Podatków i OpłatStanowiska informacyjno-podawcze
programy profilaktyczne, działalność szpitali miejskich, żłobki

( Znajdź USŁUGĘ )


Ryszard Osiński
Biuro ds.Ochrony Zdrowia
Stanowiska informacyjno-podawcze

informacje o środowisku, zezwolenia na usuwanie drzew oraz krzewów

( Znajdź USŁUGĘ )

Halina Bańkowska

Wydział Kształtowania Środowiska

Stanowiska informacyjno-podawcze


gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Wiesława Bielat
2. Michał Bachowski

Wydział Skarbu Miasta


Stanowiska informacyjno-podawczestany prawne gruntów, podział nieruchomości

( Znajdź USŁUGĘ )

1. Karolina Winnicka
2. Marek Dymek

Wydział Geodezji


Stanowiska informacyjno-podawczezbiórki publiczne
, organizacja imprez masowych, zgromadzenia publiczneKrzysztof JaraczWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Stanowiska informacyjno-podawcze
złożenie skargi1. Iwona Pawelska
2. Krystian Frączek
3. Marcin Mianowski

Biuro Kontroli WewnętrznejStanowiska informacyjno-podawcze

 
Inne  usługi:

  1. rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów, wydawanie - wymiana prawa jazdy – Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców ( Znajdź USŁUGĘ )
  2. dostęp na posiedzenia Rady Miasta Krakowa, kontakt z Radnymi Miasta i Dzielnic KrakowaKancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
  3. gospodarka komunalna, transport, odpady – Wydział Gospodarki Komunalnej ( Znajdź USŁUGĘ )
  4. informacja turystyczna, promocja Krakowa – Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta ( Znajdź USŁUGĘ )
  5. sport - Wydział Sportu ( Znajdź USŁUGĘ )
  6. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, obsługa inwestorów - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

 

Umów się na wizytę: wyślij e-mail lub faks : 12 616 1721

 

Zgłoś się do portiera do pomoc

W każdej lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa są Portiernie gdzie można się zgłosić i poprosić o pomoc również pisemnie.  Portier skontaktuje się z osobą w urzędzie, która posługuje się językiem migowym.

 

Punkt Obsługi Osób Niesłyszących - Filia nr 1 MOPS przy ul. Rzeźniczej 2