Wersja dokumentu z dnia 2019-05-20 12:58:04

Sadzenie drzew i krzewów

 


Dobór materiału szkółkarskiego

 • Zarówno na tereny zieleni publicznej jak i do ogrodów przydomowych zaleca się wybierać drzewa i krzewy liściaste, ponieważ w przeciwieństwie do bardzo popularnych iglaków są one cenniejsze przyrodniczo, lepiej komponują się w krajobrazie, są odporniejsze na trudne warunki miejskie takie jak susza, zasolenie oraz inne zanieczyszczenia, dają zwykle owoce będące pokarmem dla ptaków oraz drobnych zwierząt.
 • Sadzonki najlepiej zakupić w szkółce roślin ozdobnych, dostępne najczęściej w pojemnikach z zakrytym systemem korzeniowym. Należy zwrócić uwagę nie tylko na dobrze rozwiniętą część nadziemną sadzonki, lecz przede wszystkim na bryłę korzeniową, która powinna być dobrze ukorzeniona.

Pora sadzenia

 • Drzewa i krzewy sadzimy wiosną i jesienią, unikamy upalnych dni oraz suszy, dlatego okres jesienny jest zwykle korzystny z uwagi na lepsze warunki wilgotnościowe gleby oraz brak upałów, natomiast pora wiosenna odpowiednia jest dla roślin wrażliwych na niskie temperatury.

 


Sadzenie 

 • W przypadku ubogich w składniki odżywcze, kamienistych lub zanieczyszczonych gleb przed sadzeniem należy wzbogacić je podłożem ogrodniczym w postaci dostępnych na rynku mieszanek ziemi ogrodniczej. 
 • Rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w szkółce.
 • Sadzonki z pojemników, mają ukształtowaną bryłę korzeniową i sadzimy je do przygotowanych dołów po wyjęciu z donic wraz z bryłą korzeniową, natomiast w przypadku sadzonek z bryłą zabezpieczoną jutą sadzimy je wraz z opakowaniem jutowym, które ulega rozkładowi. W przypadku rzadziej już spotykanych sadzonek z tzw. "gołym korzeniem" nie należy dopuścić do ich przesuszenia, a po ułożeniu w dołku sprawdzić, czy korzenie nie uległy podwinięciu. Sadzonki obsypujemy podłożem i delikatnie lecz dokładnie ugniatamy stopami. 
 • Po zasypaniu dołu formujemy wokół rośliny lekkie wgłębienie w kształcie misy, by łatwiej można było ją podlewać, a woda nie uciekała na boki.

Pielęgnacja po posadzeniu

 • Rośliny po posadzeniu należy zawsze obficie podlać, a następnie przez kolejne tygodnie dbać, aby gleba była stale wilgotna, w zależności od warunków pogodowych - podczas suszy podlewamy częściej i obficiej.
 • Nawożenie należy stosować bardzo ostrożnie, najlepiej po przyjęciu się roślin, w kolejnych sezonach wegetacyjnych, najlepiej wolnodziałającym, granulowanym nawozem wieloskładnikowym w ilości i terminie zgodnych z zaleceniami producenta. 
 • Młode drzewa z wysokim pniem należy przywiązywać po posadzeniu do podpór. Zabieg ten jest konieczny dla prawidłowego i szybkiego zakorzenienia się roślin w nowym miejscu. W przeciwnym razie, podmuchy wiatru mogą rośliny przewracać. Paliki i podpory utrzymujemy tak długo, dopóki drzewo się nie zakorzeni. Im większe drzewo, tym dłużej powinno być zabezpieczone przed przewracaniem. Zazwyczaj podpory powinny być ściągnięte już po pierwszym lub drugim sezonie wegetacji. 
 • Należy pamiętać o zabezpieczeniu pnia przed uszkodzeniami mechanicznymi - szczególnie często powodowanymi podczas koszenia trawy - które są częstym powodem zamierania młodych drzew.

Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas sadzenia

 • Wybierając gatunek i odmianę drzewa należy zwrócić uwagę na rozmiary do jakich ono dorasta w okresie dojrzałości tj. docelowa wysokość i zasięg korony drzewa. Odpowiedni dobór gatunku drzewa oraz jego odmiany do określonego miejsca pozwoli ominąć szereg problemów takich jak: zacienianie działki, zacieniane budynku, niszczenie fundamentów budynków, infrastruktury technicznej, przechodzenie korony i korzeni na działkę sąsiada itp. 
 • Należy pamiętać, że w większości przypadków przepisy nie regulują odległości sadzenia drzew od obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej podziemnej oraz nadziemnej, dlatego sadząc drzewa należy kierować się zasadą zdrowego rozsądku tj. nie sadzić wysokich drzew pod liniami energetycznymi oraz bezpośrednio na sieciach i przyłączach podziemnych tj. wodno-kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych oraz energetycznych - przerastające korony oraz systemy korzeniowe mogą być przyczyną awarii tych mediów.

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-20 12:58:04
MARIA SROKA
 Edycja
2018-03-28 09:26:50
MARIA SROKA
 Edycja
2017-04-03 13:31:58
MARIA SROKA
 Edycja
2016-04-20 12:26:29
MARIA SROKA
 Edycja
2015-05-08 15:25:31
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2014-04-11 12:12:41
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2012-03-30 09:26:30
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2012-03-26 13:48:29
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2012-03-26 13:45:29
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2012-03-26 13:41:54
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2012-03-26 13:33:48
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2012-03-26 11:25:57
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2012-03-26 11:25:28
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2012-03-26 11:24:57
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2012-03-26 11:23:35
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2012-03-26 11:10:44
ŁUKASZ PAWLIK
 Edycja
2012-03-26 11:04:20
ŁUKASZ PAWLIK
 Publikacja