Karta usługi KM-40 Wydanie dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Nazwa usługi na ePUAP:

Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie