Wersja dokumentu z dnia 2018-02-22 13:55:11

Karta usługi KM-40 Wydanie dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Nazwa usługi na ePUAP:

Wydanie dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób – udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

UWAGA!

Do czasu zaktualizowania elektronicznych formularzy usługa czasowo zawieszona.