Karta usługi KM-39 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób - udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Nazwa usługi na ePUAP:

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób 


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1. Przed wydaniem decyzji o zmianie licencji, należy zwrócić osobiście lub pocztą dotychczasową licencję i wypisy

 


 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-20 09:18:51
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-20 08:56:52
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-05-21 09:09:48
GRZEGORZ JAROSZ
 Edycja
2019-05-21 08:17:54
GRZEGORZ JAROSZ
 Edycja
2018-02-22 13:42:51
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-13 11:54:25
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-06-27 10:41:42
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-06-23 09:01:17
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-23 15:01:36
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-03-23 14:05:39
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Publikacja