Karta usługi OC-2 Udzielenie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej na terenie Miasta Krakowa

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Nazwa usługi na ePUAP:

Organizacja imprezy masowej


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów*:

osobiście pocztą / kurierem faxem elektronicznie