Karta usługi SA-53 Wydawanie decyzji o pozwoleniu na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie