Dokument archiwalny

Zmiana mpzp obszaru III Kampus UJ - Wschód – Uchwały

   1. Uchwała Nr LXXVII/1129/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III Kampus UJ - Wschód":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr XXXIX/506/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III Kampus UJ - Wschód":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami zmiany planu


strona bipPowrót do strony głównej zmiany planu