Dokument archiwalny

Zmiana mpzp obszaru III Kampus UJ - Wschód – Prognoza oddziaływania na środowisko

 PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 18 marca do 16 kwietnia 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognoza oddziaływania na środowisko (ok. 5 MB)


strona bipPowrót do strony głównej zmiany planu