Dokument archiwalny

Zmiana mpzp obszaru Swoszowice - Uzdrowisko – Uchwały

   1. Uchwała Nr LXXIX/1181/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko".


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr XXXIX/507/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Swoszowice - Uzdrowisko":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami zmiany planu


strona bipPowrót do strony głównej zmiany planu