Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY VIII DĘBNIKI

6 kadencja - 2012 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XIX 11-01-2012 XIX/260/2012 lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Hilton Garden Inn" przy ul. Konopnickiej 33 w Krakowie

uchwała

XIX 11-01-2012 XIX/261/2012 przyjęcia w skład Komisji Kultury Radnego Krzysztofa Gacka uchwała
XIX 11-01-2012 XIX/262/2012 planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2012 uchwała
XIX 11-01-2012 XIX/263/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIX 11-01-2012 XIX/264/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała

XIX 11-01-2012 XIX/265/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIX 11-01-2012 XIX/266/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIX 11-01-2012 XIX/267/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIX 11-01-2012 XIX/268/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XIX 11-01-2012 XIX/269/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XX 25-01-2012 XX/270/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XX 25-01-2012 XX/271/2012 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2012 rok w budżecie Miasta Krakowa z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących uchwała
XX 25-01-2012 XX/272/2012 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2012 uchwała
XX 25-01-2012 XX/273/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XX 25-01-2012 XX/274/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków przy ul. Skośnej w Krakowie" uchwała
XX 25-01-2012 XX/275/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach niektórych budynków przy ul. Skośnej w Krakowie" uchwała
XX 25-01-2012 XX/276/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku biurowo-handlowo-usługowego z dwukondygnacyjnym parkingiem podziemnym, z myjnią samochodową i stacją kontroli pojazdów przy ul. Barskiej/ul. Wierzbowej/ul. Konopnickiej w Krakowie" uchwała
XX 25-01-2012 XX/277/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barskiej w Krakowie" uchwała
XX 25-01-2012 XX/278/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z jednopoziomowym garażem podziemnym w rejonie ulicy Słomianej w Krakowie" uchwała
XX 25-01-2012 XX/279/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie" uchwała
XX 25-01-2012 XX/280/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Kobierzyńskiej - Lubostroń w Krakowie". uchwała
XX 25-01-2012 XX/281/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Zalesie w Krakowie - Podgórzu" uchwała
XX 25-01-2012 XX/282/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku usługowego i stacji paliw przy ul. Skotnickiej w Krakowie - Podgórzu" uchwała
XX 25-01-2012 XX/283/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XX 25-01-2012 XX/284/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XX 25-01-2012 XX/285/2012 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami rozwiązań ruchu komunikacyjnego (nowego wariantu rekomendowanego remarszrutyzacji linii tramwajowych i autobusowych) uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/286/2012 korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2012 uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/287/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu (do ośmiu) budynków usługowo-handlowych w zabudowie szeregowej przy ul. Kapelanka/ul. Twardowskiego/ul. Dworskiej w Krakowie" uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/288/2012 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2012 uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/289/2012 rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/290/2012 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 149 obręb 79 Podgórze położonej przy ul. Wielogórskiej w Krakowie uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/291/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piltza w Krakowie" uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/292/2012 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec - Osiedle" uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/293/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/294/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2012-2014 uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/295/2012 przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2012 uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/296/2012 przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2012 rok uchwała
XXI 08-02-2012 XXI/297/2012 zadań powierzonych w zakresie tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą oraz modernizacji ogródków jordanowskich na 2012 rok uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/298/2012 rocznego planu pracy Komisji Rozwoju i Innowacji na rok 2012 uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/299/2012 wprowadzenia jednego kierunku ruchu na Rynku Dębnickim w Krakowie uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/300/2012 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Kamienieckiej w Krakowie uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/301/2012 rocznego planu pracy Komisji Infrastruktury na rok 2012 uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/302/2012 wyboru wykonawcy do realizacji zadań powierzonych na rok 2012 realizowanych przez ZIKiT uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/303/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2012 rok uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/304/2012 rocznego planu pracy Komisji Edukacji na rok 2012 uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/305/2012 rocznego planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa na rok 2012 uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/306/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Piltza w Krakowie" uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/307/2012 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 207/2 obręb 71 Podgórze położonej przy ul. Kozienickiej w Krakowie uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/308/2012 ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 562/3 obręb 10 Podgórze przy ul. Skwerowej uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/309/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa istniejącego salonu samochodowego, budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przebudową istniejącego budynku na pawilon ekspozycyjny motocykli przy ul. Kapelanka w Krakowie" uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/310/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Bunscha w Krakowie" uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/311/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie" uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/312/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Przemiarki w Krakowie" uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/313/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku usługowo-handlowego z garażem podziemnym w rejonie ulicy Słomianej w Krakowie" uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/314/2012 udzielenia Zarządowi Dzielnicy VIII czasowego upoważnienia do wydawania opinii w zakresie § 4 pkt. 5 lit. j. Statutu Dzielnicy VIII uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/315/2012 wykupu działek pod ulicami Profesora Bartla, Wicherkiewicza i Kamieniecką uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/316/2012 przystąpienia do prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Szuwarowa - Piltza" uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/317/2012 przystąpienia do prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Szymonowica - Piltza" uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/318/2012 przystąpienia do prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Podwawelskie" uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/319/2012 rocznego planu pracy Komisji Praworządności na rok 2012 uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/320/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/321/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/322/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/323/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/324/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/325/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/326/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/327/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/328/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/329/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/330/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/331/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/332/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/333/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXII 29-02-2012 XXII/334/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXIII 21-03-2012 XXIII/335/2012 rocznego planu pracy Komisji Polityki Społecznej na rok 2012 uchwała
XXIII 21-03-2012 XXIII/336/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze przy ul. Obozowej w Krakowie" uchwała
XXIII 21-03-2012 XXIII/337/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku Domu Zakonnego z funkcją Domu Opieki Dożywotniej dla ludzi głęboko upośledzonych umysłowo i fizycznie, Domu Pomocy Społecznej i Domu Całodobowej Opieki przy ul. Widłakowej w Krakowie" uchwała
XXIII 21-03-2012 XXIII/338/2012 opinii dotyczącej zbycia działki nr 29/21 obręb 12 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Wierzbowej w Krakowie uchwała
XXIII 21-03-2012 XXIII/339/2012 wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Monte Cassino - Konopnickiej" uchwała
XXIII 21-03-2012 XXIII/340/2012 korekty listy zadań powierzonych w zakresie zieleńców i skwerów oraz ogródków jordanowskich na 2012 rok uchwała
XXIII 21-03-2012 XXIII/341/2012 zamontowania progów zwalniających na ul. Torfowej i ul. Obozowej w Krakowie uchwała
XXIII 21-03-2012 XXIII/342/2012 zamontowania progów zwalniających na ul. Wielkanocnej w Krakowie uchwała
XXIII 21-03-2012 XXIII/343/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXIII 21-03-2012 XXIII/344/2012 powołania doraźnej Komisji Dyscyplinarnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/345/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/346/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/347/2012 rocznego planu pracy Komisji Informacji, Promocji i Dialogu Społecznego na rok 2012 uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/348/2012 rocznego planu pracy Komisji Sportu i Terenów Zielonych na rok 2012 uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/349/2012 rocznego planu pracy Komisji Kultury na rok 2012 uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/350/2012 rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/351/2012 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za rok 2011 uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/352/2012 rezygnacji z członkostwa w Komisji Polityki Społecznej uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/353/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/354/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/355/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/356/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/357/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/358/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/359/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/360/2012 opinii dotyczącej aktualizacji obwodów szkół uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/361/2012 uzupełnienia składu Komisji Informacji, Promocji i Dialogu Społecznego uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/362/2012 opinii dotyczącej zbycia działki nr 116/3 (część A i B) obręb 6 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Rodzinnej w Krakowie uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/363/2012 opinii dotyczącej zbycia działki nr 489 obręb 71 Podgórze położonej przy ul. Brücknera w Krakowie uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/364/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie" uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/365/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie" uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/366/2012 opinii do projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Rozbudowa ul. Dobrowolskiego w Krakowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy" uchwała
XXIV 18-04-2012 XXIV/367/2012 wyznaczenia kontrapasa rowerowego na ulicy Madalińskiego w Krakowie uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/368/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa apteki kontenerowej na części działki nr 115/9 obr. 9 Podgórze przy ul. Szwedzkiej w Krakowie" uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/369/2012 zmiany przepisów prawnych w zakresie budowy budynków mieszkaniowych wielorodzinnych uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/370/2012 lokalizacji budynku Filharmonii - Centrum Muzyki na terenie Dzielnicy VIII Dębniki - w okolicy dawnego Hotelu Forum uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/371/2012 opinii dotyczącej zbycia działki nr 90/2 obręb 42 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Kolistej w Krakowie uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/372/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pychowickiej w Krakowie - Podgórzu" uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/373/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku biurowego z jednokondygnacyjnym parkingiem podziemnym przy ul. Zamkowej w Krakowie" uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/374/2012 uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego przy ul. Przemiarki uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/375/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/376/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/377/2012 wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Zagrody w Krakowie uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/378/2012 opinii dotyczącej zbycia działki nr 301/5 obr. 5 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Widłakowej w Krakowie uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/379/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie" uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/380/2012 reorganizacji Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie uchwała
XXV 09-05-2012 XXV/381/2012 stanowiska Rady Dzielnicy VIII wobec aktualnej sytuacji krakowskich placówek oświatowych uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/382/2012 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2012 uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/383/2012 zwiększenia środków finansowych dla placówek oświatowych w 2012 roku uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/384/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/385/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/386/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/387/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/388/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/389/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/390/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/391/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/392/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/393/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/394/2012 korekty listy zadań powierzonych Dzielnicy VIII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012 uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/395/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu (do czterech) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Praskiej w Krakowie" uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/396/2012 opinii dotyczącej zbycia działki nr 506/12 obręb 12 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Wierzbowej w Krakowie uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/397/2012 opinii dotyczącej zbycia działki nr 24/7 obręb 12 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Wierzbowej w Krakowie uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/398/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/399/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/400/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2012 rok uchwała
XXVI 30-05-2012 XXVI/401/2012 wyboru kryterium dla podziału środków na poszczególne Dzielnice uchwała
XXVII 20-06-2012 XXVII/402/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXVII 20-06-2012 XXVII/403/2012 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2012  uchwała
XXVII 20-06-2012 XXVII/404/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012  uchwała
XXVII 20-06-2012 XXVII/405/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2012 rok  uchwała
XXVII 20-06-2012 XXVII/406/2012 opinii do koncepcji pn.: „Rozbudowa ul. Hufcowej i ul. Jana Karcza w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolidującego uzbrojenia”  uchwała
XXVII 20-06-2012 XXVII/407/2012 opinii do projektu rozbudowy ul. Piltza w Krakowie uchwała
XXVII 20-06-2012 XXVII/408/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana konstrukcji dachu, nadbudowa ścianki kolankowej oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Praskiej w Krakowie”  uchwała
XXVII 20-06-2012 XXVII/409/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012  uchwała
XXVII 20-06-2012 XXVII/410/2012 korekty listy zadań powierzonych Dzielnicy VIII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012  uchwała
XXVII 20-06-2012 XXVII/411/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVII 20-06-2012 XXVII/412/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/413/2012 kontynuowania w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 zadań inwestycyjnych uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/414/2012 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 zadań bieżących i inwestycyjnych uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/415/2012 listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/416/2012 udzielenia Zarządowi Dzielnicy VIII czasowego upoważnienia  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/417/2012 wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/418/2012 wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków na rok 2013  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/419/2012 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/420/2012 opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Zakrzówek” uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/421/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/422/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/423/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/424/2012 przyjęcia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie zieleńców i skwerów oraz ogródków jordanowskich na 2013 rok  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/425/2012 podziału środków na zadania powierzone Dzielnicy w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/426/2012 przyjęcia wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/427/2012 wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2013  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/428/2012 opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych przy ul. Profesora Bartla 20  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/429/2012 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Informacji, Promocji i Dialogu Społecznego  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/430/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/431/2012 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2012 uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/432/2012 inwestycji pn.: Budowa ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie  uchwała
XXVIII 04-07-2012 XXVIII/433/2012 przystąpienia do Otwartego Konkursu Ofert w 2013 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  uchwała
XXIX 29-08-2012 XXIX/434/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXIX 29-08-2012 XXIX/435/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013 uchwała
XXIX 29-08-2012 XXIX/436/2012 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2012  uchwała
XXIX 29-08-2012 XXIX/437/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXIX 29-08-2012 XXIX/438/2012 opinii do projektu zagospodarowania terenu: Smoczy Skwer - ul. Zachodnia uchwała
XXIX 29-08-2012 XXIX/439/2012 montażu stojaka rowerowego przy ul. Marii Konopnickiej/Madalińskiego uchwała
XXIX 29-08-2012 XXIX/440/2012 opinii do projektu budowlanego pn.: "Rozbudowa ul. Mochnaniec w Krakowie" uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/441/2012 opinii dotyczącej sprzedaży działki nr 329/3 obręb 81 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/442/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/443/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2013 – 2014  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/444/2012 korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2012  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/445/2012 korekty podziału środków na zadania powierzone Dzielnicy w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2012 uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/446/2012 projektu planu finansowo - rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2013  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/447/2012 korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2012  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/448/2012 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 87/1 obręb 7 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/449/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/450/2012 uchylenia uchwały o przystąpieniu do Otwartego Konkursu Ofert w 2013 roku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/451/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/452/2012 korekty listy zadań powierzonych Dzielnicy VIII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2012  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/453/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/454/2012 podziału środków na zadanie powierzone „Bezpieczny Kraków” na 2013 rok  uchwała
XXX 19-09-2012 XXX/455/2012 uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec - Osiedle” uchwała
XXXI 10-10-2012 XXXI/456/2012 opinii dotyczącej zbycia części działki nr 132/99 obręb 11 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie uchwała
XXXI 10-10-2012 XXXI/457/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013 uchwala
XXXI 10-10-2012 XXXI/458/2012 korekty podziału środków na zadania powierzone Dzielnicy w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013 uchwała
XXXI 10-10-2012 XXXI/459/2012 zadań powierzonych w zakresie tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą oraz modernizacji ogródków jordanowskich na 2013 rok uchwała
XXXI 10-10-2012 XXXI/460/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXI 10-10-2012 XXXI/461/2012 korekty planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2012 uchwała
XXXI 10-10-2012 XXXI/462/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu zabudowy „Dom spokojnej jesieni” opieki dla osób starszych przy ul. Zielnej w Krakowie” uchwała
XXXI 10-10-2012 XXXI/463/2012 opinii dotyczącej zbycia działki nr 196/4 oraz działek nr 204/1, nr 204/2, nr 204/3 i nr 205/2 obręb 38 Podgórze położonych w rejonie ul. Czerwone Maki uchwała
XXXI 10-10-2012 XXXI/464/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa Domu Zakonnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela Prowincji Polskiej przy ul. Św. Jacka w Krakowie-Podgórzu” uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/465/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/466/2012 listy zadań powierzonych Dzielnicy VIII z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013 uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/467/2012 uszczegółowienia zadania priorytetowego Rady Dzielnicy VIII na rok 2013 pn.: „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Dzielnicy VIII” uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/468/2012 opinii dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w roku 2013 uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/469/2012 opinii dotyczącej trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 roku uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/470/2012 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków na rok 2013 uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/471/2012 ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 63/1 obręb 40 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Skotnickiej 86 uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/472/2012 przyjęcia listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013 uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/473/2012 korekty wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/474/2012 korekty wstępnej listy zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na rok 2013 uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/475/2012 rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury uchwała
XXXII 24-10-2012 XXXII/476/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2012 uchwała
XXXIII 21-11-2012 XXXIII/477/2012 zadania powierzonego Lokalne Wydarzenia Kulturalne na rok 2013  uchwała
XXXIII 21-11-2012 XXXIII/478/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIII 21-11-2012 XXXIII/479/2012 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Terenów Zielonych  uchwała
XXXIII 21-11-2012 XXXIII/480/2012 nazwania przecznicy z ul. Komuny Paryskiej im. bpa Albina Małysiaka  uchwała
XXXIII 21-11-2012 XXXIII/481/2012 zbycia działki nr 188/62 obręb 40 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie  uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/482/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/483/2012 opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/484/2012 ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 199/2 obręb 83 jednostka ewidencyjna Podgórze uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/485/2012 sprzedaży działki nr 73/5 oraz części działki nr 73/4 obręb 5 jednostka ewidencyjna Podgórze położonych w Krakowie
 
uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/486/2012 opinii dotyczącej sprzedaży części działki nr 125/22 obręb 75 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej w Krakowie
 
uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/487/2012 przeniesienia figury Matki Boskiej Łaskawej uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/488/2012 udzielenia Zarządowi Dzielnicy VIII czasowego upoważnienia do wydawania opinii w zakresie § 4 pkt. 5 lit. j. Statutu Dzielnicy VIII  uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/489/2012 rocznego planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa na rok 2013  uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/490/2012 opinii do ostatecznego planu zagospodarowania terenu dla koncepcji rozbudowy ul. Hufcowej i ul. Karcza w Krakowie  uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/491/2012 korekty listy zadań priorytetowych Rady Dzielnicy VIII na rok 2013  uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/492/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku usługowo-handlowego przy ul. Kapelanka/ul. Twardowskiego/ul. Dworskiej w Krakowie  uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/493/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze w rejonie ul. Ceglarskiej i ul. Kapelanka w Krakowie”  uchwała
XXXIV 19-12-2012 XXXIV/494/2012 udzielenia upomnienia Radnemu Piotrowi Szewczykowi w związku z jego zachowaniem na XXII sesji Rady Dzielnicy VIII Kraków Dębniki w dn. 29.02.2012  uchwała

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-08 15:14:03
ROBERT ROLKA
 Przeniesiono do archiwum
2018-03-21 17:21:05
BEATA AUGUSTYNIAK
 Edycja
2017-03-15 13:32:43
BEATA AUGUSTYNIAK
 Edycja
2016-04-07 14:29:12
BEATA AUGUSTYNIAK
 Edycja
2015-04-29 13:17:43
BEATA AUGUSTYNIAK-KRYSTIAN
 Edycja
2014-06-17 09:22:33
ROBERT ROLKA
 Edycja
2014-04-10 08:56:39
BEATA AUGUSTYNIAK-KRYSTIAN
 Edycja
2013-12-27 14:25:56
BEATA AUGUSTYNIAK-KRYSTIAN
 Edycja
2012-12-28 13:50:33
BEATA AUGUSTYNIAK-KRYSTIAN
 Edycja
2012-11-29 13:26:35
BEATA AUGUSTYNIAK-KRYSTIAN
 Edycja