Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Park Aleksandry - Południe – Uchwały

   1. Uchwała Nr CXIII/1769/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry - Południe":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr XXXIV/458/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Aleksandry - Południe":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej planu


 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-18 11:40:31
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2015-07-20 09:57:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-22 13:22:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-22 13:17:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-22 13:12:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-22 13:11:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-22 08:27:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-07-02 12:48:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-15 15:03:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-15 15:03:07
TOMASZ GDULA
 Edycja