Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Czyżyny - Pas Startowy – Uchwały

 



  1. Uchwała Nr LXXVII/1132/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy" (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2014 r. stwierdzający nieważność uchwały w sprawie uchwalenia planu - prawomocny od dnia 26 maja 2015 r.):


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr XXXII/397/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej planu