Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Czyżyny - Pas Startowy – Prognoza oddziaływania na środowisko

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPrognoza i załącznik graficzny do prognozy zostały wykonane przez INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 31 stycznia do 28 lutego 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 28 MB)


strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady