Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Polana Żywiecka – Prognoza oddziaływania na środowisko

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPrognoza i załącznik graficzny do prognozy zostały wykonane przez INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 8 kwietnia do 9 maja 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 24 MB)PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 23 października do 22 listopada 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 15 MB)


strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady