Wersja dokumentu z dnia 2017-05-16 14:33:04

PROCEDURA SPORZĄDZANIA ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru REJON ULICY PACHOŃSKIEGO

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 5,6 ha,
Jednostka ewidencyjna Krowodrza,
Dzielnica IV.Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu zmiany planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 11 lipca 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LII/689/12 sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PACHOŃSKIEGO".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 20 lipca 2012 r. poz. 3577 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 4 sierpnia 2012 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU

Odnośnik do obowiązującej wersji planu
Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania zmiany planu Projekt zmiany planu-projekt ustaleń Ogłoszenia Prezydenta Miasta  
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: Celem niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Rejon ulicy Pachońskiego", przyjętego przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą Nr VII/83/07 z dnia 28 lutego 2007 r. jest potrzeba zaktualizowania treści ustaleń dotyczących zasad lokalizacji inwestycji oddziaływujących na środowisko w aspekcie zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dostosowanie prawa lokalnego do potrzeb analizowanego obszaru w zakresie zagospodarowania terenu może nastąpić jedynie w trybie zmiany planu miejscowego.

W ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Krakowa terminach, nie wpłynęły żadne WNIOSKI i UWAGI do zmiany planu.

strona bipLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-20 14:37:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-27 08:52:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 11:53:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-22 10:00:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-16 14:33:04
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-09-24 14:06:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-22 13:02:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-11 15:08:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-24 12:29:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-24 12:29:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-02-03 13:53:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-07 14:50:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-07 14:49:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-07 14:48:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-07 14:48:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 13:18:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-26 12:51:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-12 12:02:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-02 13:55:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-18 13:53:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-18 13:52:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 14:42:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 14:41:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 14:40:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 14:40:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 13:50:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 13:45:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-18 14:00:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 11:30:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 11:21:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 11:17:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 11:10:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-06 11:42:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-06 11:21:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-13 12:15:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-13 12:12:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-02 13:00:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-17 08:18:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-12-13 08:44:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-25 13:33:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-18 10:46:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-18 10:45:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-04 11:37:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-04 11:37:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-04 11:32:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-28 15:12:02
TOMASZ GDULA
 Publikacja