Wersja dokumentu z dnia 2015-05-22 13:02:35

PROCEDURA SPORZĄDZANIA ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru REJON ULICY PACHOŃSKIEGO

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 5,6 ha,
Jednostka ewidencyjna Krowodrza,
Dzielnica IV.Prace nad sporządzeniem projektu zmiany planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 11 lipca 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LII/689/12 sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PACHOŃSKIEGO".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 20 lipca 2012 r. poz. 3577 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 4 sierpnia 2012 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU


Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania zmiany planu Projekt zmiany planu-projekt ustaleń Ogłoszenia Prezydenta Miasta  
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia zmiany planu: Celem niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Rejon ulicy Pachońskiego", przyjętego przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą Nr VII/83/07 z dnia 28 lutego 2007 r. jest potrzeba zaktualizowania treści ustaleń dotyczących zasad lokalizacji inwestycji oddziaływujących na środowisko w aspekcie zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dostosowanie prawa lokalnego do potrzeb analizowanego obszaru w zakresie zagospodarowania terenu może nastąpić jedynie w trybie zmiany planu miejscowego.

W ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Krakowa terminach, nie wpłynęły żadne WNIOSKI i UWAGI do zmiany planu.

strona bipLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-20 14:37:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-06-27 08:52:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 11:53:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-22 10:00:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-16 14:33:04
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-09-24 14:06:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-22 13:02:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-11 15:08:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-24 12:29:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-06-24 12:29:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-02-03 13:53:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-07 14:50:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-07 14:49:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-07 14:48:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-07 14:48:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 13:18:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-26 12:51:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-12 12:02:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-02 13:55:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-18 13:53:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-18 13:52:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 14:42:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 14:41:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 14:40:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 14:40:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 13:50:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-01 13:45:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-18 14:00:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 11:30:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 11:21:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 11:17:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-16 11:10:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-06 11:42:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-06 11:21:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-13 12:15:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-13 12:12:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-03-02 13:00:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-17 08:18:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-12-13 08:44:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-25 13:33:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-18 10:46:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-18 10:45:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-04 11:37:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-04 11:37:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-04 11:32:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-28 15:12:02
TOMASZ GDULA
 Publikacja