Karta usługi KM-7 Wyrejestrowanie pojazdu

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca


Nazwa wniosku w ESP systemu Pojazd i Kierowca:

  • Wyrejestrowanie pojazdu


Informacje szczegółowe:

 

Przed zalogowaniem się na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą proszę zapoznać się z kartą usługi (patrz góra strony), a w szczególności z zakładkami dotyczącymi wymaganych załączników i opłat.

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku należy dołączyć w postaci skanów (dopuszczalne formaty plików to .pdf lub .jpg, max rozmiar pojedynczego pliku lub strony .pdf nie może przekraczać 200 kB).

Po złożeniu wniosku korespondencja z urzędem odbywa się wyłącznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na którą wysłane zostanie powiadomienie o poprawności złożonego wniosku lub wezwanie do uzupełnienia braków.

W celu odbioru decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu należy zgłosić się z oryginałami załączonych dokumentów po uprzednim otrzymaniu powiadomienia z urzędu na konto Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Ww. dokumenty można przesłać pocztą na adres urzędu.

Aby elektronicznie załatwić sprawę – wymagany jest bezpieczny podpis lub Profil Zaufany ePUAP.

 Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznieUwagi do sposobu przesłania dokumentów:


Do wniosku elektronicznego należy dostarczyć dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, zaświadczenie o demontażu, tablice rejestracyjne, potwierdzenie wniesienia wymaganych opłat – załączniki można przesłać pocztą na wskazany adres urzędu.

 

 

Uwagi do sposobu odbioru dokumentu:


Odbiór decyzji o wyrejestrowaniu następuje po otrzymaniu złożonych do wniosku załączników – decyzja może być przesłana na adres i koszt wnioskodawcy.

 


 


 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARCIN PIETRYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-09-16
Data publikacji:
2011-09-16
Data aktualizacji:
2020-05-22
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-22 13:36:04
MARCIN PIETRYGA
 Edycja
2019-04-08 10:36:37
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-05-17 09:21:14
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-12 08:32:58
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-08 08:02:09
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-28 12:16:09
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-14 09:34:26
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-13 10:11:19
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-06-29 12:51:10
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:58:09
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja