Karta usługi AU-4 Pozwolenie na budowę zmiana pozwolenia na budowę

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Pozwolenie na budowę

Uwagi !

Ze względu na uwarunkowania prawne aktualnie usługa nie może być zrealizowana drogą elektroniczną.

 

Zmiana pozwolenia na budowę

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak2

 

 

Uwagi !
1. Złożenie wniosku bez załączników (osobiście lub pocztą) skutkuje wezwaniem do usunięcia braków:

- projekt budowlany 4 egz.z uzgodnieniami i opiniami
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany
- pełnomocnictwo

2. Wyłącznie decyzja - bez załącznika graficznego