Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Podgórze - Krzemionki – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 220/2013 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2013 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze - Krzemionki":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 173/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze - Krzemionki":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu