Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Podgórze - Czyżówka – Prognoza oddziaływania na środowisko

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPrognoza została wykonana przez PRACOWNIĘ URBANISTYCZNĄ Sp. z o.o. w Warszawie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 29 października do 28 listopada 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-tekstAneks do prognozy oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)
strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady