Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Czyżyny – Prognoza oddziaływania na środowisko

 PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 7 stycznia do 4 lutego 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 20 sierpnia do 17 lipca 2012 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)


strona bipPowrót do strony głównej planu