Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Prądnik Czerwony - Zachód – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 238/2014 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 10 marca 2014 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Zachód":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 125/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Zachód":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu