Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Prądnik Czerwony - Północ – Prognoza oddziaływania na środowisko

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPrognoza i załącznik graficzny do prognozy zostały wykonane przez INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 11 czerwca do 9 lipca 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 8 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 23 MB)PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 2 stycznia do 30 stycznia 2013 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 6 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)


strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady