Karta usługi SA-30 Dopisywanie do spisu wyborców

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Dopisanie do spisu wyborców


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi dodatkowe:


1 - elektronicznie – wyłącznie przez platformę ePUAP