Karta usługi SA-7 Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


  

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-08 14:08:36
GRZEGORZ JAROSZ
 Edycja
2018-02-27 09:02:41
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-19 09:55:18
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-19 09:53:25
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:40:31
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-03-28 10:52:34
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-22 09:28:30
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Publikacja