Wersja dokumentu z dnia 2013-03-28 10:37:19

Karta usługi KM-38 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie