Karta usługi KM-33 Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby poinformowania o wynikach egzaminu:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Sposoby odbioru zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Uwagi:

1. Do wniosku o przeprowadzenie egzaminu, składanego w formie elektronicznej, należy załączyć skan zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, natomiast oryginał należy dostarczyć komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu.


 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-09 09:20:29
GRZEGORZ JAROSZ
 Edycja
2018-02-22 10:01:08
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-13 11:36:47
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:54:19
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-22 09:13:24
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Publikacja