Karta usługi WS-27 Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie z rejestru gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, podlegających kontroli międzynarodowego handlu tymi gatunkami


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-08 14:01:00
MARIUSZ GIERLACH
 Edycja
2018-02-23 08:40:57
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:19:26
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-03-28 11:12:21
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-22 09:34:15
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Publikacja