Karta usługi AU-15 Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu

 Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak z uwagami poniżej 1

Tak

Nie

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Tak