Wersja dokumentu z dnia 2011-06-10 14:11:55

W budżecie każde zadanie inwestycyjne posiada przyporządkowaną Jednostkę Realizującą, w której można uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje nt. danego zadania. Wykaz Jednostek realizujących i ich skróty organizacyjne:

  • w UMK:

- BZ (Biuro ds. Ochrony Zdrowia)

- BE (Biuro Funduszy Europejskich)

- EK (Wydział Edukacji)

- GK (Wydział Gospodarki Komunalnej)

- GS (Wydział Skarbu Miasta)

- IT (Wydział Informatyki)

- ML (Wydział Mieszkalnictwa)

- OC (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

- OR (Wydział Organizacji i Nadzoru)

- SR (Wydział Strategii i Rozwoju Miasta)

- WI (Wydział Inwestycji)

- WS (Wydział Kształtowania Środowiska)

  • poza UMK:

- CKP (Centrum Kształcenia Praktycznego)

- KMPSP (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)

- MHMK (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

- MDK (Młodzieżowy  Dom Kultury)

- MOPS (Miejski Osrodek Pomocy Społecznej)

- MOW (Młodzieżowy Ósrodek Wychowawczy)

- Muzeum Armi Krajowej

- Pogotowie Opiekuńcze

- SMMK (Straż Miejska Miasta Krakowa)

- SOSW (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy)

- Szkoła Muzyczna I i II stopnia

- ZBK (Zarząd Budynków Komunalnych)

- ZCK (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)

- ZEO (Zespół Ekonomiki Oświaty)

- Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich

- Zespół Szkół Łączności

- Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2

- Zespół Szkół Nr 1

- ZIKiT (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu)

- ZIS (Zarząd Inwestycji Sportowych)