Wersja dokumentu z dnia 2018-04-11 15:00:57

W budżecie każde zadanie inwestycyjne posiada przyporządkowaną Jednostkę Realizującą, w której można uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje nt. danego zadania. Wykaz Jednostek realizujących i ich skróty organizacyjne:

  • w UMK

- BZ  (Biuro ds. Ochrony Zdrowia)

- GD  (Wydział Geodezji)

- GK  (Wydział Gospodarki Komunalnej)

- GS  (Wydział Skarbu Miasta)

- IT   (Wydział Informatyki)

- KD  (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

- ML  (Wydział Mieszkalnictwa)

- OC  (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

- OR  (Wydział Organizacji i Nadzoru)

- WR (Wydział Rozwoju Miasta)

- WS  (Wydział Kształtowania Środowiska)
- JP   (Wydział Ds. Jakości Powietrza)

 

  • ważniejsze poza UMK

- ZIKiT   (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu)

- ZIM      (Zarząd Inwestycji Miejskich)

- ZIS     (Zarząd Inwestycji Sportowych)

- MCOO  (Miejskie Centrum Obsługi Oświaty)

- ZBK     (Zarząd Budynków Komunalnych)

- ZCK     (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)

- ST       (Straż Miejska Miasta Krakowa)

- MOPS  (Miejski Osrodek Pomocy Społecznej)

- KMPSP (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)

- MHK     (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

- KSOS   (Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy)