Wersja dokumentu z dnia 2016-01-26 09:35:40

 

Plany Inwestycyjne Gminy Miejskiej Kraków

 

Dział zawiera informacje na temat procesu inwestycyjnego, obowiązujących uchwał, zarzadzeń, instrukcji i procedur związanych z opracowywaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz części inwestycyjnej budżetu Miasta wraz z odnośnikami do materiałów źródłowych.Znajdują się tu również wybrane materiały graficzne ułatwiające zapoznanie się z programowanymi i planowanymi inwestycjami Miasta ze szczególnym uwzględnieniem systemu transportu. Ponadto prezentowane są: obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz informacje wynikające z monitoringu realizacji inwestycji ujętych w aktualnym budżecie Miasta.

 

Wydział Planowania i Monitorowania inwestycji

Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków

telefon do sekretariaru Wydziału - 12 - 616 - 1304

 

Proces inwestycyjny, Instrukcje, Procedury, Zalecenia

Opracowania graficzne

Plany rzeczowo - finansowe inwestycji

Informacje nt. realizacji inwestycji

Wykaz Jednostek Realizujących

 

 

 

 

Kopiowanie tylko do użytku własnego, bez możliwości sprzedaży i modyfikacji zdjęć.