Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Młynówka Królewska - Zygmunta Starego – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 140/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2012 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Zygmunta Starego":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 115/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 14 maja 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Młynówka Królewska - Zygmunta Starego":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu