Wersja dokumentu z dnia 2018-04-16 14:37:31

PROCEDURA SPORZĄDZANIA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZARZECZE

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 5,9 ha,
Jednostka ewidencyjna Krowodrza,
Dzielnica VI.Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 24 października 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LIX/815/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - ZARZECZE".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2012 r., poz. 5495 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 21 listopada 2012 r. (po upływie 14 dni od dnia ogloszenia).

strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU

Odnośnik do obowiązującej wersji planu
Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Obszar planu miejscowego położony jest na terenie dzielnicy pomocniczej VI Bronowice i stanowi jeden z czterech obszarów wskazanych do sporządzenia planów obejmujących łącznie teren tzw. Młynówki Królewskiej. W sytuacji nasilającej się presji inwestorów w kierunku maksymalizacji zabudowy przedmiotowego obszaru, konieczne jest wprowadzenie takich regulacji prawnych, które pozwolą na zachowanie tego miejsca jako terenów zieleni oraz na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą parku, służącą celom rekreacji i wypoczynku okolicznych mieszkańców.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca od dnia 21 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-22 14:29:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-15 08:36:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-15 08:19:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-21 08:12:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-30 10:56:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-09 11:29:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-16 13:46:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 07:55:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-16 14:37:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 12:01:39
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-08-19 11:53:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-22 10:25:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-11 10:11:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-11 10:11:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-12-15 11:44:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-16 08:48:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-01-13 13:30:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-08-20 15:10:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-22 10:06:39
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-07 07:53:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-11-06 11:43:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-31 14:44:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-24 14:44:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-17 10:54:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-17 10:52:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-17 10:51:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-11 14:48:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-11 14:47:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-09-27 11:26:28
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-09-18 13:13:48
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-09-17 09:55:28
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-09-17 09:06:32
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-09-17 09:01:13
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2012-08-30 10:52:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-30 10:43:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-01 09:03:55
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-10 13:45:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-10 09:09:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-10 09:06:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-07-10 09:04:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-29 11:55:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-29 11:53:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-11 16:02:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-08 12:40:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-24 14:11:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-04-02 12:53:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-02-29 15:43:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-11 14:43:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 14:56:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-08-23 10:45:53
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-10 12:00:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-10 11:52:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-10 10:00:10
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-06-10 09:38:46
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2011-04-20 12:00:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-18 14:39:27
TOMASZ GDULA
 Publikacja