BIP Archiwalny - A_ZSS9 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/488/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lutego 2012 r.)
Dokument archiwalny
                                                                                                 Zespół Szkół Specjalnych nr 9 Adres siedziby: ul. Łanowa 41a , 30-725 Kraków Telefon: 0-12 653-24-87 Fax: 0-12 653-24-87 E-mail: sps121@vp.pl       Dyrektor Zespołu – mgr Barbara Goc Zakres działania: Placówka obejmuje zajęciami edukacyjnymi na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z autyzmem- zamieszkałe w Domach Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej 41b, 43a oraz Ułanów 25. W miarę wolnych miejsc również dzieci z domów rodzinnych. Edukacja uczniów odbywa się w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne. Uczniowie szkoły objęci są opieką psychologiczną i logopedyczną. Ze względu na specyfikę placówki jednym z głównych celów edukacyjnych jest możliwie pełna integracja ze środowiskiem lokalnym. Struktura organizacyjna: W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 121 1.Adres siedziby: ul. Łanowa 41a , 30-725 Kraków 2 .Symbol: ZSS9 3.Telefon: 0-12 653-24-87 4.Fax: 0-12 653-24-87 5. Zakres działania: Placówka obejmuje działaniami edukacyjnymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz autyzmem oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat. Gimnazjum Specjalne Nr 60 1.Adres siedziby: ul. Łanowa 41a , 30-725 Kraków 2. Symbol: ZSS9 3.Telefon: 0-12 653-24-87 4.Fax: 0-12 653-24-87 5. Zakres działania: Placówka obejmuje działaniami edukacyjnymi uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz autyzmem, którzy ukończyli szkołę podstawową - przez 3 lata – nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2014-11-14 11:41:58
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Przeniesiono do archiwum
2006-05-17 10:42:16
WENDEL IWONA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-05-16 17:40:33
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:13:39
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:12:24
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:11:59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:11:24
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:10:17
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:09:52
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:08:59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:08:37
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:07:37
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:07:25
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:05:30
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja
2006-05-16 17:05:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
 Edycja