Sortuj:  

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Uzyskanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności.

Uzyskanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Wydawanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

 

Przyznawanie tytułu Filantrop Krakowa

Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Prowadzenie wewnętrznego spisu terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń bez samodzielnej osobowości prawnej.

 

1 2