Lista dwudziestu najpopularniejszych procedur.

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

Wydawanie dowodów osobistych

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych

Zameldowanie na wniosek strony

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Jednorazowa USTAWOWA zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Wymiana prawa jazdy

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdów nowych

Wyrejestrowanie pojazdu

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

Wydawanie abonamentu postojowego typu „K”

 

Pozwolenia na budowę zmiana pozwolenia na budowę

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek w Urzędzie Miasta Krakowa

  

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
REDAKCJA BIP
Osoba publikująca:
REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2020-08-05