Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Potwierdzenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

Dotyczy następujących przypadków:

1. aktualizacja tytułu prawnego (w tym zamieszkiwanie w lokalu zakładowym),

2. śmierć najemcy (dotyczy osób, które wstąpiły w stosunek najmu),

3. potwierdzenie tytułu prawnego na rzecz małżonka najemcy,

4. nawiązanie stosunku najmu na podstawie art. 30 lub 31 ustawy o ochronie praw lokatorów (…)

5. zamieszkiwanie w lokalu przejętym do zasobu Gminy Miejskiej Kraków

Nabycie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
Dotyczy następujących przypadków:

  1. wyprowadzenie się najemcy
  2. śmierć najemcy (dotyczy osób, które nie wstąpiły w stosunek najmu)
  3. zamieszkiwania w mieszkaniu służbowym, wobec którego uprawniona jednostka organizacyjna np. Policja, WAM zrzekła się dyspozycyjności.

Przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy ze względu na zaległości

Przydział dodatkowej powierzchni w celu likwidacji lokali niesamodzielnych

Kierowanie do zawarcia umowy najmu z tytułu realizacji wyroku sądowego zobowiązującego Gminę Miejską Kraków do dostarczenia lokalu zamiennego

Kierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego z tytułu realizacji decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Pokrycie kosztów przeprowadzki do wskazanego przez Gminę Miejską Kraków lokalu zamiennego w przypadkach określonych przepisami właściwej uchwały Rady Miasta Krakowa


Wydawanie zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu

 

 

Przyznanie samodzielnego lokalu mieszkalnego na wniosek najemcy części lokalu wspólnego - w celu odzyskania lokalu o dużej strukturze (po opróżnieniu pozostałej części)

Zamiana pomieszczeń objętych tytułem prawnym do zajmowania lokalu, której celem będzie ograniczenie korzystania z części wspólnych lub całkowite usamodzielnienie lokali

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
REDAKCJA BIP
Osoba publikująca:
REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2020-09-21