Sortuj:  
ZTPK-9

Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie

ZTPK-3

Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej

lub regularnej specjalnej

 

ZTPK-4

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

ZTPK-1

Wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

ZTPK-5

Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

ZTPK-2

Zmiana zaświadczenia / załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

 

ZTPK-6

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

ZTPK-7

Wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

ZTPK-11

Wydawanie identyfikatora osoby uprawnionej do wjazdu na obszar Strefy Czystego Transportu Kazimierz, do niestosowania się do znaku D-54

ZTPK-8

Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego