Sortuj:  
ZCK-13

Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym, grobem murowanym oraz niszą urnową

ZCK-10

Opłata prolongacyjna za:

a) nienaruszalność grobu ziemnego czasowego

b) użytkowanie gruntu pod grób murowany

c) użytkowanie niszy urnowej

 

ZCK-2

Pochowanie do istniejącego grobu ziemnego, murowanego, niszy urnowej

ZCK-1

Przydział miejsca do pochowania - grób ziemny

 

ZCK-4

Budowa grobu murowanego/przydział niszy urnowej

 

ZCK-6

Postawienie, remont, wymiana lub ponowny montaż nagrobka

ZCK-12

Uregulowanie stanu prawnego:

a) grobu stałego (wieczystego) ziemnego

lub murowanego,

b) czasowego grobu murowanego,

c) niszy urnowej.

 

ZCK-3

Ekshumacja

ZCK-5

Remont lub wymiana nawierzchni grobu murowanego

ZCK-9

Odkrywka dendrologiczna przy pochowaniu i budowie grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym

 1 2