Sortuj:  
SP-3

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

SP-2

Przyznawanie stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich

SP-1

Przyznawanie tytułu Przyjaciel Sportu