Sortuj:  
SC-1

Rejestracja urodzeń

SC-18

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

SC-13

Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

SC-3

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu

SC-23

Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska

SC-2

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

SC-6

Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

SC-22

Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

SC-4

Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno – prawnym

SC-10

Oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków składane przed kierownikiem urzędu  stanu cywilnego (nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca)